STEP subsidie

Om het verduurzamen van de huursector te stimuleren, heeft de overheid de STEP subsidie in het leven geroepen. Voor u als woningbouwcorporatie of andere verhuurder biedt dit kansen om uw woning(en) op een aantrekkelijke wijze energetisch te verbeteren. Fastlabel neemt zoveel mogelijk werk voor u uit handen. Afhankelijk van uw wensen zorgt Fastlabel voor de benodigde documenten, helpt u bij de aanvraag van de subsidie en geeft advies over de toe te passen maatregelen.

definitief energielabel aanvragen
Wat houdt de STEP subsidie precies in?

STEP staat voor Stimuleringsregeling energieprestatie huursector. Deze subsidie kunt u gebruiken om uw woningbestand te verduurzamen en is geldig voor woningen onder de liberalisatiegrens, ook wel sociale huur genoemd. De huidige grens ligt bij €710,68. Verhuurt u dus woningen met een huurprijs lager dan €710,69, dan komt u in aanmerking voor de STEP subsidie. De liberalisatiegrens zal tot 1 januari 2019 gelijk blijven.

Afhankelijk van de energetische verbeteringen die u toepast, krijgt u meer of minder subsidie. U kunt zelf bepalen welke maatregelen en in welke mate u deze toepast. De uiteindelijke verbeteringen worden gemeten aan de hand van de energie-index. Een energie-index is een nauwkeurige berekening van de energieprestatie van een gebouw. Hoe groter het verschil in energie-index, hoe groter het subsidiebedrag. Er gelden andere voorwaarden voor woningbouwcorporaties dan voor andere verhuurders. Meer informatie over deze subsidie

In onderstaande tabel vindt u de hoogte van de subsidie afhankelijk van de energie-index.

Toekomstig:EI ≤0,40EI ≤0,60EI ≤0,80EI ≤1,20EI ≤1,40EI ≤1,80
Huidig:
EI 1,41 ≤ 1,80€4.800€3.600€2.800€1.500--
EI 1,81 ≤ 2,10€6.200€4.800€3.600€2.800€1.500-
EI 2,11 ≤ 2,40€7.200€6.200€4.800€3.600€2.800€1.500*
EI 2,41 ≤ 2,70
€8.300€7.200€6.200€4.800€3.600€2.800*
EI >2,70€9.500€8.300€7.200€6.200€4.800€3.600*
*Alleen verhuurders anders dan een woningbouwcorporatie kunnen aanspraak maken op dit subsidiebedrag.
 
Voorwaarden STEP subsidie

U kunt tot en met 31 december 2017 een aanvraag doen voor deze subsidie. De hoogte van het totale beschikbare subsidiebedrag is €395 miljoen. U kunt als verhuurder maximaal 7,5 miljoen euro aan subsidie aanvragen. Tot en met 1 mei 2016 is er in totaal ruim 43 miljoen euro subsidie weggegeven

Hoe gaat het in zijn werk?

Neem contact op met Fastlabel via het contactformulier. Naar aanleiding van uw wensen, wordt samen met u een plan van aanpak gemaakt. Voor elke woning komt een EPA gekwalificeerde adviseur langs om de woning op te meten. U ontvangt een rapport van alle vastgestelde energie-indexen. Nu de huidige situatie in kaart is gebracht kan er een onderbouwde keuze gemaakt worden voor de toe te passen maatregelen. Fastlabel zal u adviseren bij de keuze van energiebesparende maatregelen. Nadat de energiebesparende maatregelen zijn toegepast, zal een adviseur de nieuwe situatie beoordelen en een nieuwe energie-index vaststellen. 

Hoe helpen wij u verder bij uw aanvraag?

Wij begrijpen dat een woningbezoek lastig kan zijn voor de bewoners en dat het voor uw bedrijf ook lastig kan zijn om met tientallen bewoners afspraken te maken voor een woningbezoek. Daarom zorgen wij voor een online afsprakenmodule, waarop de bewoners zelf een afspraak kunnen maken. Op deze manier worden de bewoners en uw bedrijf ontlast.

Ook kunnen wij ons voorstellen dat u graag wilt weten in welke mate de energie-index zal worden verbeterd. Een hogere verlaging betekent immers meer subsidie. Wij kunnen u een indicatie geven van de nieuwe energie-index op basis van uw gewenste potentiële maatregelen. Op deze manier kunt u een onderbouwde overweging maken voor de toe te passen duurzame maatregelen.