Energielabel utiliteitsgebouw

Een energielabel is sinds 2015 verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van uw bedrijfspand. Als u hier niet aan voldoet kan, afhankelijk van uw rechtsvorm, een boete worden opgelegd van maximaal €20250. Dit energielabel geeft een nauwkeurig beeld van het energieverbruik van uw bedrijfsgebouw. Fastlabel levert uw energielabel door heel Nederland gegarandeerd binnen 24 uur nadat uw bedrijfspand is opgemeten.

Verschillende bedrijfspanden

Het energielabel voor bedrijven heet officieel het EPA-U energieprestatiecertificaat, waarbij de "U" staat voor utiliteitsgebouwen. Naast de commerciële bedrijfspanden, zoals winkels en kantoren moeten ook de volgende gebouwen voorzien zijn van een energielabel:

  • Winkel
  • Horeca
  • Hotel
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Sport

Er zijn ook bedrijfspanden waarvoor de verplichting niet geldt, voorbeelden zijn vakantiewoningen en beschermde monumenten. 

 

 

Inzicht in besparingsmogelijkheden

Een energielabel voor utiliteitsgebouwen geeft u inzicht in het energieverbruik van uw bedrijfspand. Afhankelijk van de bouwkundige kenmerken en toegepaste installaties krijgt uw bedrijfspand een label van A t/m G, van energiezuinig tot energievreter. Ook krijgt uw pand een lijst met maatregelen die u kunt toepassen om uw energielabel te verbeteren.

Verplichting

Een energielabel is verplicht bij een transactiemoment van een utiliteitspand, dat wil zeggen wanneer het pand wordt verhuurd, verkocht of opgeleverd. Vanaf 1 mei wordt actief gecontroleerd of hieraan is voldaan. Bij het ontbreken van een energielabel tijdens een transactiemoment zal een boete worden opgelegd van maximaal €20250,- voor rechtspersonen en €405,- voor natuurlijke personen.

Meer informatie randvoorwaarden energielabel

Stap 1

U vraagt vrijblijvend een afspraak aan op een datum en tijdstip dat u het beste uitkomt. Let op: de afspraak is nu nog niet definitief.

Stap 2

Fastlabel neemt binnen 24 uur contact met u op om eventuele vragen te beantwoorden. Ook zal de kostprijs van het energielabel voor uw utiliteitspand vrijblijvend aan u worden voorgelegd. Als u het aanbod accepteert zal de afspraak worden bevestigd. De prijs ligt vast, ook wanneer er meer werk is dan voorzien. Hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent.

Stap 3

Een gecertificeerd EPA adviseur komt bij uw bedrijf langs langs om de bouwtechnische kenmerken van het bedrijfspand en de toegepaste installaties op te nemen. Deze meting duurt, afhankelijk van de grootte van uw pand, ongeveer anderhalf tot twee uur.

Stap 4

U ontvangt het energielabel van uw bedrijf binnen 24 uur.